Article metrics

Download PDFPDF
Treatment for neurological complications of alcoholism

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: December 2009 to November 2023

AbstractFullPdf
Dec 2009200
Feb 2010100
Mar 2010101
Apr 2010300
Jun 2010300
Jul 2010200
Aug 2010100
Oct 2010800
Nov 2010300
Jan 2011100
Feb 2011200
Apr 2011101
May 2011200
Jun 2011400
Jul 20111100
Aug 2011300
Sep 2011400
Oct 2011900
Nov 20111200
Dec 20111400
Jan 2012700
Feb 2012600
Mar 2012200
Apr 2012601
May 2012400
Jun 2012300
Jul 2012200
Aug 2012300
Sep 2012100
Oct 2012400
Nov 2012700
Dec 20121300
Jan 20133900
Feb 2013700
Mar 2013900
Apr 20132100
May 20132700
Jun 2013701
Aug 2013200
Nov 2013200
Dec 2013100
Jan 2014100
Feb 2014200
Mar 2014400
Apr 2014200
May 2014500
Jun 2014300
Jul 2014500
Sep 2014100
Oct 2014400
Jan 2015100
Feb 2015100
Mar 2015100
Apr 2015100
May 2015100
Jun 2015101
Jul 2015100
Aug 2015100
Sep 2015100
Oct 2015400
Nov 2015100
Dec 2015600
Jan 2016300
Jul 2016400
Sep 2016600
Oct 2016100
Jan 2017400
Feb 2017700
Mar 2017100
Apr 2017300
May 2017500
Jun 2017800
Jul 2017600
Aug 2017400
Sep 20171200
Oct 20171800
Nov 20171000
Dec 2017800
Jan 20183800
Feb 2018800
Mar 20181800
Apr 20181000
May 2018800
Jun 2018201
Jul 20181400
Aug 2018800
Sep 2018200
Oct 20181800
Nov 20182400
Dec 20182600
Jan 20192000
Feb 20191600
Mar 2019200
Apr 2019200
May 2019200
Jul 2019400
Aug 2019200
Sep 2019400
Oct 2019200
Nov 2019200
Dec 2019400
Feb 20201200
Apr 2020200
May 20201200
Jun 2020400
Jul 2020800
Aug 20201000
Sep 20201000
Oct 2020200
Nov 2020200
Dec 2020200
Jan 2021600
Feb 2021200
Mar 2021200
Apr 2021200
May 2021100
Oct 20211000
Nov 20211000
Dec 2021600
Jan 20221400
Feb 20221200
Mar 20222000
Apr 20221200
May 20224000
Jun 20222800
Jul 20221400
Aug 20223800
Sep 20223600
Oct 20223400
Nov 20222000
Dec 20221200
Jan 2023802
Feb 20236600
Apr 2023601
May 2023800
Jul 20231200
Aug 2023800
Sep 2023800
Oct 2023600
Nov 20232400
Total117209